ماه ششم بارداری

09آگوست
ماه ششم بارداری/ نکاتی مهم در ششمین ماه بارداری

ماه ششم بارداری/ نکاتی مهم در ششمین ماه بارداری

در ماه ششم بارداری عضلات بدن جنین در حال تقویت می باشد و ابروها و بینی او در حال تکامل می باشند. در پایان این ماه فعالیت اعصاب جنین شروع می شود.