مالیات از خانه‌های خالی

03اکتبر
جزئیات نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی اعلام شد

جزئیات نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: جزئیات نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص شد.