ماشین سازی تبریز

13دسامبر
بازیکنان ماشین سازی تبریز استعدادهای فوتبالی خوبی هستند
سرمربی ماشین سازی تبریز:

بازیکنان ماشین سازی تبریز استعدادهای فوتبالی خوبی هستند

سرمربی باشگاه فوتبال ماشین سازی تبریز گفت: بازیکنان ماشین سازی تبریز استعدادهای فوتبالی خوبی هستند که امید می رود با اتکا به توان ان ها بتوان در آینده جایگاه این تیم را ارتقا داد.