لیگ برتری فوتبال

03اکتبر
حقوق داوران فوتبال ایران ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است
عزیزی خادم:

حقوق داوران فوتبال ایران ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است

رئیس فدراسیون فوتبال فوتبال گفت: امروز جلسه بسیار خوبی در خصوص داوری برگزار شد. داوران در جامعه فوتبال پیش رو هستند. حقوق داوران را ۴۰۰ درصد افزایش دادیم.