لژیونر هفته آسیا

31آگوست
۳ لژیونر فوتبال ایرانی در میان نامزد‌های بهترین لژیونرآسیا

۳ لژیونر فوتبال ایرانی در میان نامزد‌های بهترین لژیونرآسیا

آزمون، طارمی و عابدزاده ۳ لژیونر فوتبال ایران در میان نامزد‌های بهترین لژیونر فوتبال آسیا در هفته گذشته قرار گرفتند.