لژیونر فوتبال آسیا

02اکتبر
مهدی طارمی بهترین لژیونر فوتبال آسیا در هفته گذشته شد

مهدی طارمی بهترین لژیونر فوتبال آسیا در هفته گذشته شد

مهدی طارمی ستاره ایرانی تیم فوتبال پورتوی پرتغال با ۸۵.۹۲ درصد آراء به عنوان بهترین لژیونر فوتبال آسیا در هفته گذشته انتخاب شد.

25سپتامبر
مهدی طارمی بهترین لژیونر فوتبال آسیا در هفته گذشته شد

مهدی طارمی بهترین لژیونر فوتبال آسیا در هفته گذشته شد

مهدی طارمی ستاره ایرانی تیم فوتبال پورتوی پرتغال با ۴۲.۲۶ درصد به عنوان بهترین لژیونر فوتبال آسیا در هفته گذشته انتخاب شد.