Monday, 16 May , 2022

قیمت پراید

قیمت خودرو‌ در بازار امروز ۱ بهمن ۱۴۰۰/ قیمت تیبا اعلام شد

قیمت خودرو‌ در بازار امروز ۱ بهمن ۱۴۰۰/ قیمت تیبا اعلام شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز جمعه اول بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو امروز جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز ۲ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۲ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودرو امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۰

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت پراید از ابتدا تاکنون

قیمت پراید از ابتدا تاکنون

قیمت خودروی پراید در سال 1391 بیش از 3 برابر قیمت آن در سال 1375 بود. در این سال پراید به قیمت 16 میلیون تومان فروخته می شد.