قیمت مرغ

10نوامبر
ضرورت انسجام شبکه تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی/ هیچ کس حق ندارد خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دهد

ضرورت انسجام شبکه تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی/ هیچ کس حق ندارد خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دهد

راهکارهای هماهنگی وزارتخانه‌ها برای انسجام شبکه تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شب گذشته بررسی شد.