قیمت خودرو

24نوامبر
قیمت خودرو امروز ۳ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۳ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز چهارشنبه سه آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

23نوامبر
قیمت خودرو امروز ۲ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۲ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

22نوامبر
قیمت خودرو امروز ۱ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو امروز ۱ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

17نوامبر
قیمت خودرو امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

16نوامبر
قیمت خودرو امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

15نوامبر
قیمت خودرو امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

14نوامبر
اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود
مجید عشقی:

اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود

رئیس سازمان بورس گفت: مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به زودی نتیجه آن اعلام می‌ شود.

10نوامبر
قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۰

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

07نوامبر
قیمت خودرو های داخلی امروز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودرو های داخلی امروز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

19اکتبر
قیمت خودرو های داخلی امروز سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

قیمت خودرو های داخلی امروز سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ اعلام شد.

18سپتامبر
قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی و وارداتی امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد.

14سپتامبر
قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد.