Wednesday, 25 May , 2022

قیمت خودروهای داخلی

قیمت پراید از ابتدا تاکنون

قیمت پراید از ابتدا تاکنون

قیمت خودروی پراید در سال 1391 بیش از 3 برابر قیمت آن در سال 1375 بود. در این سال پراید به قیمت 16 میلیون تومان فروخته می شد.

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی و وارداتی امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد.