Tuesday, 24 May , 2022

قیمت ارز

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 1 خرداد 1401 اعلام شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 1 خرداد 1401 اعلام شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه 1 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 11 اردیبهشت 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 11 اردیبهشت 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه دهم اردیبهشت 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی 25 هزار و 662 تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 8 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 8 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی 25 هزار و 445 تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 4 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 4 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی 25 هزار و 348 تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 3 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 3 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه سوم اردیبهشت 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی 25 هزار و 344 تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۹ فروردین ۱۴۰۱/ قیمت دلار

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۹ فروردین ۱۴۰۱/ قیمت دلار

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز جمعه 19 فروردین 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۲۸۱ تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۸ فروردین ۱۴۰۱اعلام شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۸ فروردین ۱۴۰۱اعلام شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه 8 فروردین 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۲۷۸ تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد ۸ فروردین ۱۴۰۱ / قیمت دلار امروز

قیمت ارز در بازار آزاد ۸ فروردین ۱۴۰۱ / قیمت دلار امروز

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش نرخ ۱۲ ارز، کاهش قیمت ۱۰ ارز و ثبات قیمتی در ۲۴ نرخ دیگر است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز چهارشنبه 18 اسفند 1400 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۴۹۷ تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد ۲۶ بهمن ۱۴۰۰/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد ۲۶ بهمن ۱۴۰۰/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه 26 بهمن 1400 مشخص شد.

قیمت ارز دولتی امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.

قیمت ارز در بازار آزاد۳ دی ۱۴۰۰/قیمت دلار ۲۷ هزار و ۴۰۱ تومان شد

قیمت ارز در بازار آزاد۳ دی ۱۴۰۰/قیمت دلار ۲۷ هزار و ۴۰۱ تومان شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز جمعه سوم دی 1400 مشخص شد.