Sunday, 26 June , 2022

قیمت ارز دولتی

قیمت ارز دولتی امروز 5 تیر 1401/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز 5 تیر 1401/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 5 تیر 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.

قیمت ارز دولتی امروز 2 تیر 1401/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز 2 تیر 1401/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه 2 تیر 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.

قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 23 خرداد 1401مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 23 خرداد 1401مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.

قیمت ارز دولتی امروز 8 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز 8 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 8 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.

قیمت ارز دولتی امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.

قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه  ۲۵ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.

قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.

قیمت ارز دولتی  ۷ تیر۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت ارز دولتی ۷ تیر۱۴۰۰ اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 7 تیر 1400 توسط بانک مرکزی اعلام شد.