Thursday, 18 August , 2022

قیمت ارز در بازار آزاد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 10 تیر 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 10 تیر 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز جمعه 10 تیر 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 28 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 28 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه 28 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 23 خرداد 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 23 خرداد 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 20 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 20 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز جمعه 17 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 19 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 19 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز پنج شنبه 19 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 13 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 13 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز جمعه 13 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران امروز شنبه 7 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران امروز شنبه 7 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه 7 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 6 خرداد مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 6 خرداد مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز جمعه 6 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 4 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 4 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز چهارشنبه 4 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 1 خرداد 1401 اعلام شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 1 خرداد 1401 اعلام شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه 1 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 13 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 13 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی 25 هزار و 814 تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 11 اردیبهشت 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 11 اردیبهشت 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه دهم اردیبهشت 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی 25 هزار و 662 تومان است.