Thursday, 18 August , 2022

قیمت ارز امروز

قیمت ارز دولتی امروز 27 مرداد 1401/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز 27 مرداد 1401/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد

قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه 27 مرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 18 مرداد 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 18 مرداد 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه 17 مرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 25 تیر 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 25 تیر 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه 25 تیر 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 28 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 28 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه 28 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 23 خرداد 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 23 خرداد 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 19 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 19 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز پنج شنبه 19 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 13 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 13 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز جمعه 13 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز دولتی امروز 8 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز 8 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه 8 خرداد 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران امروز شنبه 7 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران امروز شنبه 7 خرداد 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه 7 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 6 خرداد مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 6 خرداد مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز جمعه 6 خرداد 1401 مشخص شد.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 11 اردیبهشت 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 11 اردیبهشت 1401/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه دهم اردیبهشت 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی 25 هزار و 662 تومان است.

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 8 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران 8 اردیبهشت 1401 مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت 1401 مشخص شد که براین اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی 25 هزار و 445 تومان است.