قوه مقننه

15سپتامبر
تورم قانون در کشور بدتر از تورم اقتصادی است/ تنقیح قوانین از قانون‌ گذاری مهمتر است
قالیباف:

تورم قانون در کشور بدتر از تورم اقتصادی است/ تنقیح قوانین از قانون‌ گذاری مهمتر است

رئیس مجلس شورای اسلامی تورم قانون در کشور را بدتر از تورم اقتصادی دانست و گفت: تنقیح قوانین از قانون‌گذاری مهم‌تر است.