قطع برق

26جولای
امروز برق ۲۲۰ سازمان و ادارات تهران قطع شد
حمیدرضا منصوری :

امروز برق ۲۲۰ سازمان و ادارات تهران قطع شد

معاون بهره برداری توزیع برق تهران بزرگ گفت: امروز برق ۲۲۰ سازمان واداراتی که مصوبه کاهش۵۰ درصدی مصرف برق در مقایسه با سال قبل را رعایت نکردند، مشمول قطع برق شد.