قطعی گاز

06سپتامبر
امروز گاز برخی مناطق استان تهران برای ساعاتی قطع خواهد شد
طبق اعلام شرکت گاز استان تهران؛

امروز گاز برخی مناطق استان تهران برای ساعاتی قطع خواهد شد

شرکت گاز استان تهران اعلام کرد: امروز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، گاز برخی مناطق استان تهران برای ساعاتی قطع خواهد شد.