قضات خوزستان

28اکتبر
آنچه در توان دارم را برای حل مسائل به کار خواهم بست
محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات خوزستان:

آنچه در توان دارم را برای حل مسائل به کار خواهم بست

رئیس قوه قضاییه گفت: آنچه در توان دارم را برای حل مسائل به کار خواهم بست و برای حل مشکلات تلاش خواهم کرد.