قاچاق اسلحه

01نوامبر
انهدام ۷۸ باندقاچاق اسلحه و مهمات توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

انهدام ۷۸ باندقاچاق اسلحه و مهمات توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

سربازان گمنام امام زمان (عج) با اقدامات اطلاعاتی خود توانستند در شش ماهه سال ۱۴۰۰، ۷۸ باندقاچاق اسلحه و مهمات را منهدم کنند.