قاچاقچی ارز

23آگوست
دستگیری قاچاقچی ارز در فرودگاه امام (ره)

دستگیری قاچاقچی ارز در فرودگاه امام (ره)

جانشین رئیس پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری ناجا از دستگیری قاچاقچی ارز در فرودگاه امام (ره) خبر داد.