Monday, 16 May , 2022

قانون جدید چک

جزئیات اجرای قانون جدید چک/ تکالیف باقی‌مانده قانون چک، نیاز به زیرساخت‌ دارد
علی صالح آبادی:

جزئیات اجرای قانون جدید چک/ تکالیف باقی‌مانده قانون چک، نیاز به زیرساخت‌ دارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا قبل از پایان آبان امسال، درباره بخش‌های باقی مانده از قانون جدید چک و زمان اجرای کامل این قانون، اطلاع رسانی خواهم کرد.