قانون تغییر ساعت رسمی کشور

21سپتامبر
ساعت رسمی کشور امشب 30 شهریور یک‌ ساعت به عقب کشیده می‌ شود

ساعت رسمی کشور امشب 30 شهریور یک‌ ساعت به عقب کشیده می‌ شود

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز سه شنبه (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده می‌ شود.