Saturday, 13 August , 2022

قانون اساسی

رئیس جمهور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور ابلاغ کرد.

واکنش برهم صالح به تظاهرات مردمی به نتایج انتخابات

واکنش برهم صالح به تظاهرات مردمی به نتایج انتخابات

رئیس جمهور عراق در واکنش به تظاهرات مردمی در اعتراض به نتایج انتخابات در این کشور تاکی کرد باید به اراده مردم و قانون اساسی احترام گذاشت.

قانون اساسی اجازه داده برخی مسائل در صحن غیرعلنی دنبال شود
قالیباف:

قانون اساسی اجازه داده برخی مسائل در صحن غیرعلنی دنبال شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی اجازه داده برخی مسائل در صحن غیرعلنی دنبال شود، اما جوسازی‌های اخیر درست نبود.

رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو ابلاغ کرد.