Wednesday, 10 August , 2022

قاسم جان بابایی

نمی‌توان به یکباره برای بازگشایی مدارس در سراسر کشور اقدام کرد
قاسم جان بابایی:

نمی‌توان به یکباره برای بازگشایی مدارس در سراسر کشور اقدام کرد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: نمی‌توان به یکباره برای بازگشایی مدارس در سراسر کشور اقدام کرد و نکته بعدی، نوع دروسی است که حتماً باید حضوری باشد.

ویروس کرونا در بدن فرد مبتلا بین ۵ تا ۷ بار تکثیر می‌ شود
قاسم جان بابایی:

ویروس کرونا در بدن فرد مبتلا بین ۵ تا ۷ بار تکثیر می‌ شود

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: ویروس در بدن فرد مبتلا بین ۵ تا ۷ بار تکثیر می‌شود و در هر تکثیر احتمال جهش وجود دارد.