قابلیت جدید واتس اپ

15دسامبر
قابلیت جدید واتساپ/ واتساپ آخرین بازدید شما را از افراد غریبه پنهان می‌کند

قابلیت جدید واتساپ/ واتساپ آخرین بازدید شما را از افراد غریبه پنهان می‌کند

واتساپ در تغییری جدید به طور پیش فرض وضعیت آخرین بازدید شما را از افراد غریبه پنهان می‌کند.