فیلم‌های سینمایی

21اکتبر
جدول پخش فیلم‌ های سینمایی تلویزیون در آخر هفته

جدول پخش فیلم‌ های سینمایی تلویزیون در آخر هفته

فیلم‌های سینمایی که از تلویزیون در پایان هفته از شبکه‌ های سیما پخش می‌ شود، مشخص شد.

13اکتبر
جدول پخش فیلم‌ های سینمایی تلویزیون در آخر هفته

جدول پخش فیلم‌ های سینمایی تلویزیون در آخر هفته

فیلم‌های سینمایی که از تلویزیون در پایان هفته از شبکه‌ های سیما پخش می‌ شود، مشخص شد.