فیفا

28سپتامبر
اسکوچیچ مخالف برگزاری سوپرجام بود

اسکوچیچ مخالف برگزاری سوپرجام بود

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در مورد نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول توضیحاتی را بیان کرد.