فیصل بن فرحان

17دسامبر
عربستان از هرگونه گفتگو با ایران استقبال می کند
فیصل بن فرحان:

عربستان از هرگونه گفتگو با ایران استقبال می کند

«فیصل بن فرحان» ضمن تکذیب دیدار کارشناسان ایرانی و سعودی در اردن، در عین حال بر استقبال از هرگونه گفتگو بین دو طرف تاکید کرد.

15دسامبر
موضع تند ایران در وین امری نگران کننده به شمار می‌رود
فیصل بن فرحان:

موضع تند ایران در وین امری نگران کننده به شمار می‌رود

وزیر خارجه عربستان در اظهاراتی علیه کشورمان مدعی شد: موضع تند ایران در وین امری نگران کننده به شمار می‌رود.