فعالیت سینما‌ها

25سپتامبر
سینما‌های کشور از فردا به دلیل اربعین حسینی تعطیل می‌ شوند

سینما‌های کشور از فردا به دلیل اربعین حسینی تعطیل می‌ شوند

سخنگوی انجمن سینماداران عنوان کرد که سینما‌های کشور از فردا به دلیل اربعین حسینی تعطیل می‌ شوند.