فعالان اقتصادی منطقه آزاد ماکو

20دسامبر
برای رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده نیازمند همراهی مجلس هستیم
سعید محمد:

برای رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده نیازمند همراهی مجلس هستیم

مشاور رئیس جمهور گفت: تلاش می کنیم مشکلات مالیاتی به حداقل برسد ولی برای رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، نیازمند همراهی مجلس هستیم.