Tuesday, 27 September , 2022

فصل بارداری

تأثیر فصل بارداری بر سلامت جنین/ بهترین زمان برای بارداری و زایمان کدام است؟

تأثیر فصل بارداری بر سلامت جنین/ بهترین زمان برای بارداری و زایمان کدام است؟

از لحاظ علمی به اثبات رسیده است که ماه‌های ابتدایی بارداری بیشتر از همه ماه‌های دیگر در سلامت جنین تأثیر دارد. از همین رو برنامه‌ریزی درست برای تعیین بهترین فصل برای بارداری می‌تواند به مادر کمک کند تا با آگاهی و مراقبت بیشتری این ماه‌ها را پشت سر بگذارد.