Monday, 16 May , 2022

فستیوال همگانی

فستیوال همگانی آماده شو در اصفهان برگزار می شود
مسئول کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی:

فستیوال همگانی آماده شو در اصفهان برگزار می شود

مسعود حیدرزاده که به استان اصفهان سفر کرده تا از ظرفیت های ورزش همگانی در این استان بازدید کند، از برگزاری فستیوال همگانی آماده شو در این استان در هفته های آتی خبر داد.