فروش نفت

24جولای
آمریکا در حال بررسی طرح جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است
رویترز:

آمریکا در حال بررسی طرح جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است

یک مقام آمریکایی نوشت آمریکا در حال بررسی طرح جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است؛ چرا که این احتمال وجود دارد که تهران به مذاکرات هسته‌ای بازنگردد.