Monday, 8 August , 2022

فرهاد مجیدی

آرای جدید کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال/ فرهاد مجیدی از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد

آرای جدید کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال/ فرهاد مجیدی از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد

جدیدترین آرای صادره از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منتشر شد که بر این اساس فرهاد مجیدی از هرگونه فعالیت فوتبالی و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شد.

اظهارات فرهاد مجیدی در خصوص آخرین وضعیت باشگاه استقلال

اظهارات فرهاد مجیدی در خصوص آخرین وضعیت باشگاه استقلال

فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص آخرین وضعیت این باشگاه توضیحاتی را بیان کرد.