فرهاد دژپسند

07جولای
باید انقطاع بودجه از نفت از طریق درآمدهای مالیات محقق شود
دژپسند:

باید انقطاع بودجه از نفت از طریق درآمدهای مالیات محقق شود

وزیر اقتصاد گفت: باید با اجرای طرح جامع مالیاتی، انقطاع بودجه از نفت از طریق درآمدهای مالیات محقق شود.

05جولای
شوک های ارزی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند
دژپسند:

شوک های ارزی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند

وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در ایران در مراحل مختلف با شوک های ارزی مواجه شده ایم و این شوک های ارزی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند.