Monday, 27 June , 2022

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش

امروزه تجهیزات ما بر لبه فناوری روز دنیاست
امیر صباحی‌ فرد:

امروزه تجهیزات ما بر لبه فناوری روز دنیاست

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروزه تجهیزات ما بر لبه فناوری روز دنیاست. دشمنان ما نیز این موضوع را به خوبی دریافته اند و همواره پیشرفت‌های ما را رصد می‌کنند.

برگزاری رزمایش حق مسلم ایران است
امیر صباحی فرد:

برگزاری رزمایش حق مسلم ایران است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: حق مسلم خودمان می‌دانیم در دریای عمان، خلیج فارس و هر جایی که صلاح باشد، رزمایش‌ های خودمان را انجام دهیم.

امروز فرهنگ ما می‌توانیم به ما توانستیم تغییر پیدا کرده است
امیر سرتیپ صباحی فرد:

امروز فرهنگ ما می‌توانیم به ما توانستیم تغییر پیدا کرده است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروز فرهنگ ما می‌توانیم به توانستیم تغییر پیدا کرده است و این مهم برای دنیا یک درس است.

تجهیزات استفاده شده در رزمایش مدافعان آسمان ولایت بومی است
امیرصباحی‌ فرد:

تجهیزات استفاده شده در رزمایش مدافعان آسمان ولایت بومی است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: تجهیزات استفاده شده در رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۰ بومی و لبه فناوری به روز دنیا است.

هدف از اجرای پروژه هرمز طراحی و ساخت یک دستگاه رادار برد متوسط است
امیر صباحی فرد:

هدف از اجرای پروژه هرمز طراحی و ساخت یک دستگاه رادار برد متوسط است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف از اجرای پروژه هرمز طراحی و ساخت یک دستگاه رادار برد متوسط است.

ملت‌های مظلوم و مستضعفان دنیا ایران را پشتوانه خود می‌ دانند
امیر صباحی فرد:

ملت‌های مظلوم و مستضعفان دنیا ایران را پشتوانه خود می‌ دانند

فرمانده نیروی پدافندهوایی ارتش گفت: ملت‌های مظلوم و مستضعفان دنیا، جمهوری اسلامی ایران را پشتوانه خود می‌دانند، تکیه گاه مقاومت منطقه ایران اسلامی است.

پدافند هوایی در حوزه پهپاد از توانایی بسیار بالایی برخوردار است
امیر صباحی‌ فرد:

پدافند هوایی در حوزه پهپاد از توانایی بسیار بالایی برخوردار است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروزه ما قادر هستیم هرگونه عملیات پهبادی را اجرا کنیم و بحمدالله در بحث پهباد از توانایی بسیار بالایی برخوردار هستیم.