فرمانده نیروی هوایی ارتش

11آگوست
سربازان و افسران وظیفه آینده‌ سازان ایران اسلامی هستید
امیر نصیرزاده:

سربازان و افسران وظیفه آینده‌ سازان ایران اسلامی هستید

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: شما سربازان و افسران وظیفه آینده‌ سازان ایران اسلامی هستید، آشنایی سربازان با مفاهیم تکنیکی و تاکتیکی موجب افزایش عملکرد نیرو می‌شود.