فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران

05ژانویه
انتقام اساسی خون حاج قاسم به سبک خودمان گرفته خواهد شد
سردار قاآنی:

انتقام اساسی خون حاج قاسم به سبک خودمان گرفته خواهد شد

فرمانده نیروی فدس سپاه پاسداران گفت: به حول قوه الهی، انتقام اساسی خون حاج قاسم گرفته خواهد شد، منتهی ما سبک خودمان را داریم.