فرمانده نیروی دریایی سپاه

07اکتبر
لحظه‌ای از خباثت دشمن غدار غافل نمی‌ شویم
دریادار تنگسیری:

لحظه‌ای از خباثت دشمن غدار غافل نمی‌ شویم

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بزرگداشت روز نیروی دریایی سپاه گفت: حماسه ۱۶ مهرماه ۱۳۶۶ را فراموش نخواهیم کرد و لحظه‌ای از خباثت دشمن غدار غافل نمی‌شویم.

05اکتبر
دشمنان ما حتی با قدرت حداکثری ظاهری خود در برابر ما کم‌توان هستند
دریادار تنگسیری:

دشمنان ما حتی با قدرت حداکثری ظاهری خود در برابر ما کم‌توان هستند

فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید: دشمنان ملت ایران، حتی با قدرت حداکثری ظاهری خود نیز در برابر ما کم‌توان هستند، در عین حال ما هیچگاه دشمن را دست‌کم نمی‌ گیریم.