Wednesday, 25 May , 2022

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

نیروی انتظامی آماده اجرای هرگونه مراسم عزاداری برای روزهای آخر ماه صفر است
سردار رحیمی:

نیروی انتظامی آماده اجرای هرگونه مراسم عزاداری برای روزهای آخر ماه صفر است

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره تمهیدات پلیس برای روزهای آخر ماه صفر گفت: نیروی انتظامی آماده اجرای هرگونه مراسم عزاداری است.