فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا

17نوامبر
امروزه شرایط کشور از نظر بیماری کرونا شکننده است
زالی:

امروزه شرایط کشور از نظر بیماری کرونا شکننده است

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کلانشهر تهران گفت: در حال حاضر میزان رعایت دستورالعمل ها بین ۴۸/۵ تا ۶۲/۵ درصد است و امروزه شرایط کشور از نظر بیماری کرونا شکننده است.