Wednesday, 29 June , 2022

فرمانده انتظامی کشور

قرارگاه نوروزی ناجا از ۲۶ اسفندماه کار خود را آغاز می کند
سردار اشتری:

قرارگاه نوروزی ناجا از ۲۶ اسفندماه کار خود را آغاز می کند

فرمانده انتظامی کشور گفت: قرارگاه نوروزی ناجا از ۲۶ اسفند به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند و تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ادامه دارد.