Tuesday, 24 May , 2022

فراکسیون محرومیت زدایی

ایجاد هر تشکیلات جدید در دولت حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه‌ دارد
قاضی‌زاده هاشمی:

ایجاد هر تشکیلات جدید در دولت حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه‌ دارد

رئیس فراکسیون محرومیت زدایی مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد هر تشکیلات جدیدی در دولت حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه‌ دارد.