فدارسیون فوتبال

24دسامبر
حرفه‌ای سازی باشگاه‌ها نیاز به قوانین و مقررات حرفه‌ای دارد
سهیل مهدی:

حرفه‌ای سازی باشگاه‌ها نیاز به قوانین و مقررات حرفه‌ای دارد

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت: تمام الگوهای ما الگوهای قهرمانی است. با چکش داریم پیچ را باز می‌کنیم. حرفه‌ای سازی باشگاه‌ها نیاز به قوانین و مقررات حرفه‌ای دارد.