غلامحسین محسنی اژه ای

06اکتبر
نمایندگان قوه قضائیه نباید به عنوان یک ماشین امضا فعالیت کنند
محسنی اژه‌ای:

نمایندگان قوه قضائیه نباید به عنوان یک ماشین امضا فعالیت کنند

رئیس قوه قضائیه گفت: نمایندگان قوه قضائیه نباید به عنوان یک ماشین امضا فعالیت کنند بلکه باید حضوری فعال و اثرگذار در کمیسیون‌های متبوع خود داشته باشند.

02اکتبر
دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه ابلاغ شد
از سوی رییس قوه قضاییه؛

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.