Thursday, 18 August , 2022

علی محمد قادری

علی محمد قادری رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور شد

علی محمد قادری رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی، علی محمد قادری را به سمت ریاست سازمان بهزیستی کل کشور به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی منصوب کرد.