Thursday, 29 September , 2022

علی صالح آبادی

نرخ ارز در سامانه نیما دستوری نیست
علی صالح آبادی:

نرخ ارز در سامانه نیما دستوری نیست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سامانه نیما هیچ دستوری مبنی بر تعیین نرخ داده نمی شود نرخی است که بر مبنای عرضه و تقاضاست.

بحث رفع تعهد ارزی از واردکنندگان جزو سیاست‌های بانک مرکزی است
علی صالح‌ آبادی:

بحث رفع تعهد ارزی از واردکنندگان جزو سیاست‌های بانک مرکزی است

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بحث رفع تعهد ارزی از واردکنندگان بسیار اهمیت دارد و جزو سیاست‌های بانک مرکزی است و دنبال خواهد شد.

جزئیات اجرای قانون جدید چک/ تکالیف باقی‌مانده قانون چک، نیاز به زیرساخت‌ دارد
علی صالح آبادی:

جزئیات اجرای قانون جدید چک/ تکالیف باقی‌مانده قانون چک، نیاز به زیرساخت‌ دارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا قبل از پایان آبان امسال، درباره بخش‌های باقی مانده از قانون جدید چک و زمان اجرای کامل این قانون، اطلاع رسانی خواهم کرد.

برنامه‌ های جدی رییس جدید بانک مرکزی برای تورم و ارزش پول

برنامه‌ های جدی رییس جدید بانک مرکزی برای تورم و ارزش پول

رئیس کل بانک مرکزی توسعه تعاملات بانکی با کشورهای دوست و همکار، تقویت صادرات غیر نفتی و تعامل با بخش خصوصی را جزو برنامه‌های جدی این بانک اعلام کرد.