علی صالح آبادی

07اکتبر
برنامه‌ های جدی رییس جدید بانک مرکزی برای تورم و ارزش پول

برنامه‌ های جدی رییس جدید بانک مرکزی برای تورم و ارزش پول

رئیس کل بانک مرکزی توسعه تعاملات بانکی با کشورهای دوست و همکار، تقویت صادرات غیر نفتی و تعامل با بخش خصوصی را جزو برنامه‌های جدی این بانک اعلام کرد.