علی خدامی

23سپتامبر
وام ضروری به ۲۳ هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می کنیم
علی خدامی:

وام ضروری به ۲۳ هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می کنیم

مدیر کل امورمالی صندوق بازنشستگی کشور گفت: درشرایط فعلی به ۲۳هزار نفر وام ضروری به مبلغ۱۰میلیون تومان واریز می‌کنیم و باز پرداخت آنها ۳۶ ماهه واقساط ۴ درصد است.

22سپتامبر
زمان پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری اعلام شد

زمان پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری اعلام شد

مدیر کل امور مالی بازنشستگان کشوری گفت: وام حمایت از پایان نامه‌های فرزندان بازنشستگان کشوری تا ظهر فردا پرداخت می‌ شود.

20سپتامبر
هفتمین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری امروز پرداخت می شود

هفتمین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری امروز پرداخت می شود

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت هفتمین مرحله وام ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری امروز خبر داد.