علی بهادری جهرمی

08دسامبر
دولت سعی کرده است که هزینه های خود را کاهش دهد
سخنگوی دولت:

دولت سعی کرده است که هزینه های خود را کاهش دهد

سخنگوی دولت گفت: دولت به منظور جلوگیری از تورم سعی کرده است که هزینه های خود را کاهش دهد.

07دسامبر
پشتکار مهمترین نقطه قوت دولت سیزدهم است/ نقطه ضعف دولت مربوط به در آغاز کار بودن دولت است
سخنگوی دولت:

پشتکار مهمترین نقطه قوت دولت سیزدهم است/ نقطه ضعف دولت مربوط به در آغاز کار بودن دولت است

سخنگوی دولت پشتکار را مهمترین نقطه قوت دولت سیزدهم دانست و گفت که در طول ۱۰۰ روز گذشته دولت واقعاً شبانه‌روزی کار کرده است.

28نوامبر
دیپلماسی در دولت مردمی در خدمت منافع ملی است
سخنگوی دولت:

دیپلماسی در دولت مردمی در خدمت منافع ملی است

سخنگوی دولت تاکید کرد: دیپلماسی در دولت مردمی در خدمت منافع ملی است، با قرارداد گازی سه‌جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان معادل گاز پنج استان ایران تامین خواهد شد.

14نوامبر
سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت انتخاب شد

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت انتخاب شد

علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت انتخاب شد.