علی‌ اکبر محرابیان

09اکتبر
باید معضل بی آبی را در کشور برطرف کنیم
محرابیان:

باید معضل بی آبی را در کشور برطرف کنیم

وزیر نیرو گفت: ما باید معضل بی آبی را در کشور با اعتبارات دولتی، نهادها و همچنین خیران برطرف کنیم.