Sunday, 22 May , 2022

علی اکبر محرابیان

امسال با همکاری وزارت نفت ما در حال پر کردن مخازن هستیم
محرابیان در جمع خبرنگاران:

امسال با همکاری وزارت نفت ما در حال پر کردن مخازن هستیم

وزیر نیرو تاکید کرد: امسال با همکاری وزارت نفت ما در حال پر کردن مخازن هستیم تا در زمستان نیروگاه‌ها بتوانند امکان تولید کامل را داشته باشند.